Category Archives: مهارت های عمومی موفقیت

پنچ گام طلایی تا به خودتان بیشتر از هر کسی احترام بگذارید

توصیه‌های وین دایر شاید بزرگترین اشتباه ما که باعث از دست دادن احترام به خود می‌شود، مهم‌تر دانستن نظر دیگران باشد. احترام به خود درست همان معنی را دارد که از کلمه‌ پیداست. از خویش ناشی می‌شود. نقطه نظر منفی دیگران نسبت به شما نشانگر انرژی پایین آن‌هاست که به شما اعمال می‌کنند. خیلی ساده، […]

چند جمله که تکرار روزانه‌شان اعتماد به نفس، امید و باور را در شما ده برابر می‌کند

اعتماد به نفس در ذهن افراد،تعاریف و معانی مختلفی را تداعی می‌کند؛ شاید تعریفی که بتوان بیشتر به آن تکیه کرد این باشد: داشتن اطمینان و اعتماد،برقراری ارتباط صحیح با خود،ایمان یا باور به توانایی‌ها و قدرت اندیشه‌ی خودو همچنین احساس اطمینان قلبی نسبت به خود وقتی خواهان ایجاد اعتماد به نفس در خود هستیم، […]