Tag Archives: گام های طلایی

پنچ گام طلایی تا به خودتان بیشتر از هر کسی احترام بگذارید

توصیه‌های وین دایر شاید بزرگترین اشتباه ما که باعث از دست دادن احترام به خود می‌شود، مهم‌تر دانستن نظر دیگران باشد. احترام به خود درست همان معنی را دارد که از کلمه‌ پیداست. از خویش ناشی می‌شود. نقطه نظر منفی دیگران نسبت به شما نشانگر انرژی پایین آن‌هاست که به شما اعمال می‌کنند. خیلی ساده، […]